Region
Zalew Wiślany
O Związku
Porty nad Zalewem
Żeglarstwo
Parki i rezerwaty
Szlaki turystyczne
Imprezy w regionie
Zdjęcia
E-mail

Gminy
Braniewo
Elbląg, gmina
Elbląg, miasto
Frombork
Krynica Morska
Nowy Dwór Gdański
Stegna
Sztutowo
Tolkmicko
Kaliningrad

Mapy
Zalew Wiślany - ogólnaZalew Wiślany - szlaki turystyczneBażantarnia - szlaki turystycznePolska


O Mieście Historia Turystyka Noclegi Oferta Gospodarcza  

BRANIEWO - WALORY TURYSTYCZNE

Koœciół Œw. Krzyża

Od 1990 roku trwają w Braniewie intensywne prace nad odbudową Starego Miasta. Spośród zachowanych zabytków warto w Braniewie zobaczyć kościoły: p.w. św. Katarzyny (1343-1442) - gotycki halowy, trójnawowy, sześcioprzęsłowy, na planie wydłużonego prostokąta, p.w. św. Antoniego (1830- 1838) - późnoklasycystyczny, halowy, trójosiowy, do 1945 r. ewangelicki, p.w. św. Trójcy (XVI w.) - obecnie bizantyjsko-ukraiński, gotycki, salowy, pięcioosiowy, p.w. św. Krzyża (1722-1747) - barokowy, załozony na planie krzyża greckiego. Inne godne poznania zabytki Braniewa to: barokowa Kaplica Cmentarna św. Rocha (1711), neogotycki Klasztor św. Katarzyny "Regina Coeli" (1904-1906), dawne Kolegium Jezuickie - Liceum Hosianum (1743-1771) - późnobrakowoy, murowany, trzykondygnacyjny budynek będący obecnie siedzibę Zespołu Szkół Zawodowych.

Baszta Liceum Hosianum

Na uwagę zasługują też: Hospicjum dla konwertytów (1719) - barokowy, parterowy, czteroskrzydłowy budynek z kwadratowym dziedzińcem - mieszcące obecnie Miejską Bibliotekę Publiczną, Spichlerz Mariacki (1831), Urząd Miasta (1878) - nawiązujący do fomry gotyckiej gmach ceglany, dawniej siedziba starostwa, Dworzec Kolejowy wybudowany w 1852 r. na linii kolejowej łączącej Braniewo z Malborkiem i Królewcem, Dom Szwajcarski z końca XIX wieku - konstrukcja ryglowana z wypełnieniem ceglanym.

Ciekawostką Braniewa jest najmniejszy w Polsce ogród zoologiczny. Liczący już 38 lat ogród Ratusz Miejski zorganizowany został w średniowiecznej fosie obronnej Starego Miasta, na terenie przedwojennego ogrodu botanicznego. Do dnia dzisiejszego zachowało się tam kilka ciekawych okazów drzew: tulipanowiec, miłorząb japoński, dąb piramidalny. Na niewielkiej powierzchni ogrodu (3 ha) można obejrzeć ponad 30 gatunków zwierząt, m.in. tygrysy syberyjskie, lwy, niedźwiedzie, kolekcję ptaków oraz ssaków kopytnych.

W tradycję miasta wpisały się różne imprezy, m.in.: w czerwcu - Dni Braniewa, w lipcu - Spływ na nietypowym sprzęcie, Althing - Festiwal Wczesnośredniowieczny oraz Ogólnopolskie Regaty Żeglarskie (Nowa Pasłęka powiat braniewski), w sierpniu - Międzynarodowe Warmińskie Spotkania Twórcze (Braniewo - Frombork), a jesienią - Forum Polonii Nadbałtyckiej.

Środowisko przyrodnicze gminy Braniewo zachęca do aktywnego wypoczynku i poznawania unikalnych okazów fauny i flory. Od południa do granic Braniewa przylega Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Pasłęki, obejmujący również rezerwat fauny "Ostoja Bobrów" na rzece Pasłęce oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Pasłęki obejmuje tereny będące częścią przyrzecza tego cieku wodnego do granicy województwa, w rejonie wsi Podągi do miasta Braniewa. Od zachodu, w odległości ponad 5 km od granic miasta rozciąga się Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Baudy, a dalej, w odległości 10 km teren Parku Krajobrazowego "Wysoczyzna Elbląska". Na północny-zachód od Braniewa, wzdłuż wybrzeża Zalewu Wiślanego, w odległości ponad 2 km od granic miasta, znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu Wybrzeża Staropruskiego, obejmujący niewielki rezerwat torfowiskowy "Cielętnik". Na północny-wschód od Braniewa, w odległości ponad 5 km, znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu rzeki Banówki. Na południowy-wschód, w odległości około 8 km od miasta zbiornik wód podziemnych "Dąbrowa", który jest objęty ścisłą ochroną. Pasłęka jest jedną z większych rzek w woj. warmińsko-mazurskim o długości 169 km. Jej dorzecze jest zdecydowanie asymetryczne, z przewagą dopływów prawych. Pasłęka jest typową rzeką nizinną, mocno meandrującą. Na rzece Pasłęce zbudowano w 1916 r. zbiornik retencyjny - Jezioro Pierzchalskie. Usytuowany jest on na Równinie Warmińskiej 17 kilometrów na południe od Braniewa. Posiada bardzo bogate walory krajobrazowe i turystyczno-rekreacyjne . Ciekawostką i ogromną atrakcją są żeremie bobrów. W zbiorniku występuje 20 gatunków ryb, m.in. płoć, leszcz, boleń, lin, okoń, sandacz, węgorz, szczupak, pstrąg tęczowy, pstrąg potokowy, miętus, sum.

Cały obszar wzdłuż Zalewu Wiślanego i doliny Pasłęki ma olbrzymie wartości krajobrazowe i poznawcze, co zostało wykorzystane przy wytyczaniu turystycznego Szlaku Kopernikowskiego, którego południowo-wschodni odcinek wiedzie przez Braniewo w kierunku Pieniężna. Wędrując Szlakiem Kopernikowskim, biegnącym wzdłuż rzeki Pasłęki do Braniewa, a dalej do Fromborka i Elbląga, w okolicy Jeziora Pierzchalskiego można znaleźć się na ścieżce przyrodniczo-leśniej.
Na trasie ścieżki długości 2,5 km umieszczono szereg tablic informacyjnych oraz eksponatów o tematyce związanej z lasem, ochroną przyrody i ekologią. Jest to wymarzone miejsce dla pieszych i rowerowych wycieczek, dla miłośników przyrody oraz wszystkich poszukujących wytchnienia od ulicznego zgiełku i codziennego pośpiechu.

Wypoczynkowi na terenie gminy służą również liczne gospodarstwa agroturystyczne.

Informacja Turystyczna: 14-500 Braniewo, ul. Katedralna 7, tel. (055) 644-33-03

Piwowary Braniewskie