Region
Zalew Wiślany
O Związku
Porty nad Zalewem
Żeglarstwo
Parki i rezerwaty
Szlaki turystyczne
Imprezy w regionie
Zdjęcia
E-mail

Gminy
Braniewo
Elbląg, gmina
Elbląg, miasto
Frombork
Krynica Morska
Nowy Dwór Gdański
Stegna
Sztutowo
Tolkmicko
Kaliningrad

Mapy
Zalew Wiślany - ogólnaZalew Wiślany - szlaki turystyczneBażantarnia - szlaki turystycznePolska
ZALEW WIŚLANY

ZALEW W PIGUŁCE

Pięknym dziełem natury jest Zalew Wiślany (w części rosyjskiej nazywany Zalewem Kaliningradzkim) i jego otoczenie. Jest to strefa rozciągająca się na wschód od ujścia Mapa Zalew Wiślany - ogólna Wisły do Zatoki Gdańskiej, aż za Kaliningrad (dawniej Królewiec) na terenie Rosji. Obszar ten, obejmujący 23.870 km2, określa się jako zlewisko Zalewu Wiślanego. Sam Zalew posiada powierzchnię 838 km2, w tym w granicach Polski 328 km2. Jego długość wynosi aż 90,7 km, w tym na terenie Polski 35,1 km. Szerokość Zalewu waha się od 6,8 km do 13 km, przy średniej głębokości 2,7 m. Szacuje się, że na terenach otaczających Zalew Wiślany po stronie polskiej mieszka 206.213 osób (1998 r.), a po stronie rosyjskiej 490 - 500 tys. osób.

Największą z wpływających do Zalewu rzek jest Pregoła (dostarcza 62% wód słodkich). Po stronie polskiej największymi rzekami wpływającymi do Zalewu są Pasłęka, Elbląg i Nogat. W wodach Zalewu można spotkać kilkadziesiąt gatunków ryb, w tym w największych ilościach węgorze, sandacze, okonie, leszcze, płocie oraz wiele innych, a także okresowo śledzie. Jachty na Zalewie latem Podróż wodolotem Występuje tu także wielka ilość ptactwa wodnego i błotnego. Nad Zalewem zlokalizowano liczne porty. Na kilkunastu torach wodnych odbywają rejsy statki pasażerskie (w tym także wodoloty), statki handlowe, barki, łodzie rybackie. Tylko w części polskiej pracuje 380 rybaków indywidualnych i zrzeszonych w spółdzielniach. Wody Zalewu Wiślanego są przez cały rok rajem dla żeglarzy. Do ich dyspozycji są bazy żeglarskie w Krynicy Morskiej i Elblągu oraz porty i przystanie we Fromborku, Kątach Rybackich, Tolkmicku, Piaskach i innych osadach.

Bojery na Zalewie zimą

Zimą na zamarzniętym Zalewie uprawia się sporty bojerowe. Dzięki przywróceniu czystości wód tego akwenu rozpoczęto udostępniać liczne, dotychczas zamknięte, kąpieliska (np. Tolkmicko, Kadyny). Tereny zlewni Zalewu Wiślanego to wyjątkowa atrakcja turystyczna. Tylko w części polskiej na turystów czeka 328 obiektów noclegowo-wypoczynkowych, a w nich 21.475 miejsc. Wiele obiektów dysponuje basenami, sprzętem żeglarskim i rowerowym. Można uprawiać jazdę konno, łowić ryby, a także zapolować w okolicznych lasach. Stąd wszędzie jest blisko: do Gdańska, Malborka, Kaliningradu, Ostródy.

WYBRZEŻE MORSKIE

W sąsiedztwie Zalewu Wiślanego od strony Zatoki Gdańskiej ciągną się na Mierzei Wiślanej na długości 75 km, w tym 49 km w części polskiej, doskonałe piaszczyste nadmorskie plaże. Są one wyjątkowo chętnie odwiedzane przez turystów. Zadziwiająca przyroda, czysta woda, specyficzny mikroklimat, cisza i spokój, liczne zabytki oraz wielkie zaplecze usługowo-turystyczne, mogą zaspokoić potrzeby każdego turysty. Tylko w polskim pasie nadmorskim dla potrzeb turystyki przygotowano aż 295 obiektów od sanatoriów przez hotele, motele, ośrodki wypoczynkowe, domki kempingowe i kwatery prywatne do pól namiotowych włącznie. Stegna i przylegające do niej miejscowości nadmorskie zapewniają jednorazowo blisko 8.000 miejsc noclegowych. Sztutowo i związane z nim osady oferują ok. 3.000 miejsc. Natomiast Krynica Morska wraz z Piaskami i Przebrnem mogą jednorazowo zakwaterować aż 9.500 turystów.

Korale z bursztynów

Teren nadmorski, to nie tylko plaże, ale także przepiękne lasy, wydmy, bursztyn, Park Krajobrazowy, rezerwaty ornitologiczne i leśne oraz liczne zabytki kultury i techniki (zwłaszcza hydrotechnicznej). Na wschód od Krynicy Morskiej, na wybrzeżu Sambii, znajdują się najbogatsze na świecie złoża bursztynu. Wydobywa się tam rocznie ponad 400 ton tego surowca.

 

 

ŻUŁAWY WIŚLANE

Przemieszczając się na południe od Mierzei Wiślanej trafimy na wielkie obszary Żuław posiadających bardzo urodzajne tereny rolnicze. To specyficzny płaski teren, którego średnia wysokość wynosi +- 0,0 m n.p.m. Na obszarze tym, tylko w zlewni jeziora Drużno, jest aż 181 km2 terenu depresyjnego. Tu, w Raczkach Elbląskich, znajduje się najniżej położony punkt w Polsce: 1,8 m p.p.m. Żuławy to także wielka ilość urządzeń hydrotechnicznych, w tym mosty, śluzy, kanały, przepompownie. W niemal każdej miejscowości możemy zobaczyć specyficzną architekturę, a najciekawsze obiekty znajdują się w Drewnicy i Żuławce. Na obszarze tym możemy podziwiać też niezwykle ciekawy rezerwat ornitologiczny "Jezioro Drużno". Nieco dalej na północ znajduje się kolejny rezerwat ptactwa wodno-błotnego "Zatoka Elbląska".

REZERWAT PTACTWA - JEZ. DRUŻNO

WYSOCZYZNA ELBLĄSKA

Na wschód od Żuław, do południowego wybrzeża Zalewu Wiślanego przylegają tereny Parku Krajobrazowego "Wysoczyzna Elbląska". Jego powierzchnia wynosi 13.460 ha, w tym 6.775 ha stanowią lasy. Są to tereny o wyjątkowo dużej wartości krajobrazowoprzyrodniczej. Występuje tu wielka różnorodność urzeźbienia terenu, malownicze potoki,bogate lasy, osobliwości przyrody (np. jeleń sika). Nieco dalej na północny-wschód, na terenie obwodu kaliningradzkiego, na obszarach należących do zlewni Zalewu Wiślanego także znajdują się liczne rezerwaty oraz Narodowy Park Przyrodniczy "Prawdinskij".

WIDOK Z WYSOCZYZNY NA ZALEW

OBSZAR WIELKICH SZANS

Obszar zlewni Zalewu Wiślanego w ostatnich latach przechodzi wielkie przeobrażenia. Zbudowano tu kilkanaście oczyszczalni ścieków. Nastąpiło samooczyszczenie się wód Zalewu. W większości miast rozwiązano problemy związane z utylizacją odpadów. Dobrze rozwinięto infrastrukturę techniczną (woda, gaz, telekomunikacja, drogi, itp.). Tutejsza przyroda szybko odzyskuje swoje pierwotne walory. Każda z gmin oferuje potencjalnym partnerom atrakcyjne tereny do inwestowania w turystykę, przemysł i transport. Krynica Morska i Frombork posiadają udokumentowane zasoby wód mineralnych. Trwają działania zmierzające do odbudowy drogi szybkiego ruchu z Elbląga do Kaliningradu (tzw. Berlinki). W ten sposób gminy nadzalewowe jeszcze bardziej otworzą się na Europę zachodnią i państwa nadbałtyckie. Zalew Wiślany i jego otoczenie to tereny niezwykle ciekawe przyrodniczo i gospodarczo oraz obszary wielkich szans dla biznesu i turystów.