Region
Zalew Wiślany
O Związku
Porty nad Zalewem
Żeglarstwo
Parki i rezerwaty
Szlaki turystyczne
Imprezy w regionie
Zdjęcia
E-mail

Gminy
Braniewo
Elbląg, gmina
Elbląg, miasto
Frombork
Krynica Morska
Nowy Dwór Gdański
Stegna
Sztutowo
Tolkmicko
Kaliningrad

Mapy
Zalew Wiślany - ogólnaZalew Wiślany - szlaki turystyczneBażantarnia - szlaki turystycznePolska
ŻEGLARSTWO

Wielki akwen wodny, jakim jest Zalew Wiślany[mapka], stanowi dużą atrakcję dla żeglarzy. Wszystkich uprawiających na Zalewie Wiślanym turystykę wodną, jeżeli nie mają pod ręką przewodnika, zachęcamy do zapoznania się z drugą edycją publikacji "ZALEW WIŚLANY - przewodnik dla żeglarzy" autorstwa Jerzego i Marko Kulińskich, wydanej w 2000 roku. W przewodniku jest niemal wszystko, co turysta-żeglarz wiedzieć powinien: od historii, opisów przyrody, po opis portów i zasad żeglugi włącznie. Z tej publikacji zaczerpnięto wiele niżej zamieszczonych treści.

Uwaga 1: W Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 26 z dnia 27.04.2000 r. ogłoszono:

Zarządzenie Porządkowe Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 19 kwietnia 2000 r. w sprawie warunków uprawiania żeglugi na wodach morskich w celach rekreacyjno-sportowych przez jednostki pływające o długości do 5 m i śródlądowych, których iloczyn największej długości i największej szerokości nie przekracza 20 m2.
Zarządzenie korzystniej niż dotychczas rozwiązuje wiele spraw związanych z żeglarstwem na wodach Zalewu.

Uwaga 2: Korzystający z wód Zalewu Wiślanego muszą pamiętać, że rybacy stawiają tu spore ilości sieci i żaków do połowu ryb.

Porty, przystanie i miejsca schronienia

Kąty Rybackie - Port rybacki:
Bosmanat. Głębokość na podejściu 1,8 m. Może przyjąć statki, barki, jachty. Głębokość 1,8 m - 2,5 m. Slip, mały żurawik (do 200 kg), zawór wodny. W pobliżu, poza portem, liczne ośrodki wypoczynkowe, bogata sieć handlowa i gastronomiczna.

Port rybacki w Kštach Rybackich

Kąty Rybackie - Yacht Club "Barkas" [mapka 1] [mapka 2]:
Przystań stanowi własność gminy Sztutowo i znajduje się w dzierżawie prywatnej. Możliwość korzystania z kąpieli, noclegów, naprawy jachtu. Slip, stacja gazu, pole namiotowe, sanitariaty, natryski. W pobliżu liczne sklepy i ośrodki wypoczynkowe.

Krynica Morska - Port pasażerski i jachtowy: [mapka]
Bosmanat portu. Cumują tu liczne statki pasażerskie, statki administracji morskiej, służby granicznej i tabor techniczny. Basen żeglarski najlepszy i najlepiej urządzony na Zalewie Wiślanym. Pochylnia do wodowania łodzi z trailerów, świetlica klubowa, sanitariaty, woda pitna, restauracja, hangary, pomoc techniczna w remontach. Port graniczy z centrum miasta, gdzie można znaleźć wielką ilość usług handlowych, gastronomicznych, transportowych, noclegowych, parkingowych i innych. Tu organizuje się liczne regaty, festyny, kursy. Wejście do portu możliwe jest nawet w trudnych warunkach pogodowych. Stacja paliw w odległości 800 m. Nieco dalej port rybacki.

Piaski - Port: [mapka]
Port płytki. Woda pitna, prąd. Sanitariaty na sąsiednim polu namiotowym. Z powodu licznych płycizn należy zachować wielką ostrożność. Na podejściu 1,2 m, w porcie do 1,7 m. Blisko portu liczne placówki handlowe i usługowe oraz miejsca noclegowe. Od strony Zatoki Gdańskiej wspaniałe plaże morskie.

Nowa Pasłęka - Port. [mapka]
Ostatni port przed granicą z Rosją. Wejście do portu do 1,4 m. W porcie boisko do siatkówki. Małymi jednostkami z położonymi masztami można płynąć do Braniewa (4 km). Pamiętajcie! - teren przygraniczny. Bosman wymagający. Port uroczy. Słaba infrastruktura sanitarno-socjalna.

Frombork - Port pasażerski, jachtowy i rybacki: [mapka]
Miasto z wielką ilością zakątków. Niezwykła historia. Kursy statków pasażerskich do Rosji i Krynicy Morskiej. Uwaga na spłycenia w porcie. W pobliżu długie na 380 m molo. Niedaleko portu duża liczba placówek handlowych i usługowych oraz miejsc noclegowych. Pole namiotowe i camping - 500 m w kierunku na Braniewo. Stacja paliw - 500 m w kierunku Braniewa. Przy porcie dworzec PKP, parking, komunikacja autobusowa.

Tolkmicko - Port rybacki i jachtowy: [mapka]
Jedyna na Zalewie Wiślanym jednostka ratownictwa morskiego. Bosmanat. Podejście do portu 1,8 m, w porcie do 2 m. Infrastruktura sanitarna słaba. Blisko portu stacja kolejowa i przystanek autobusowy. Do stacji paliw 200 m. Blisko do licznych sklepów spożywczych i przemysłowych. W mieście liczne zabytki. Zaledwie 4 km od miasta - Kadyny. Są tam liczne zabytki, stadnina koni, hotel, restauracja i zabytkowe dęby, z których najstarszy ma w obwodzie około 10 m. W okolicy liczne sady.

Suchacz - Port rybacki i jachtowy:
Port bez bosmanatu. Wpływać tu mogą tylko mniejsze jednostki. W pobliżu wiele sadów. Ciekawa przyroda. Blisko do Kadyn. Sieć handlowa.

Nadbrzeże - Port: [mapka]
Mały port we władaniu wojskowego ośrodka wypoczynkowego. Dość dobry standard usług. Bufet, sanitariaty, domki campingowe.

Kamiennica Elbląska - Przystań rybacka:
Przystanek kolejowy i autobusowy. Do przystani mogą wpływać jednostki o zanurzeniu do 1,5 m. Infrastruktura sanitarna słaba. Kanał przystani ma ok. 400 m długości.

Jagodna - Przystań:
Przystań na skraju rezerwatu ornitologicznego. Płytkie podejście. Urocze miejsce, ale jeszcze nie zagospodarowane.

Elbląg - Port morski: [mapka]
Port pasażerski, jachtowy. Kilka przystani żeglarskich. Kapitanat portu. Punkt graniczny. Stąd wypływają liczne statki na Kanał Elbląski, do Krynicy Morskiej, do Rosji (Kaliningrad). Tu biorą początek lub przez Elbląg przebiegają liczne szlaki turystyczne, w tym wodne: na Zalew Wiślany, do Gdańska przez Kanał Jagielloński, Nogat, Szkarpawę i Wisłę, unikalna na skalę światową trasa do Ostródy przez pochylnie, a także szlaki do Bydgoszczy przez Białą Górę i dalej Wisłą. Miasto Elbląg szczyci się wielką ilością zabytków, w tym unikalną odbudową Starego Miasta. Znajduje się tu dobra sieć handlowa, usługowa, noclegowa.

Przystań Jacht Klubu "Wodnik", ul. Radomska: [mapka]
Basen na zachodnim brzegu rzeki Elbląg. Może przyjąć kilkadziesiąt jednostek. Wszelkie urządzenia sanitarne i socjalne, baza remontowa, hotel. Ponad 700 m do dworca PKP i komunikacji miejskiej (pieszo przez kładkę przy moście). Do placówek handlowych 700 m.

Przystań Harcerskiego Ośrodka Wodnego "Bryza", ul. Portowa 1: [mapka]
Basen na kilkadziesiąt jednostek. Na wschodnim brzegu rzeki Elbląg. Warsztaty, urządzenia sanitarne, natryski, dźwig do wciągania jachtów z wody, świetlica. Usługi holownicze. Obiekt strzeżony i ogrodzony. Do dworca PKP i komunikacji miejskiej 100 m, do stacji paliw 800 m, do sklepów spożywczych 300m.

Przystań kajakowa "Energetyk - Polonia", ul. Radomska: [mapka]
Strona zachodnia rzeki Elbląg. Dobre warunki do cumowania jachtów i innych jednostkę. Uwaga: od strony Zalewu Wiślanego most o prześwicie tylko 9 m. Pełna infrastruktura sanitarna i socjalna. Stosunkowo daleko do centrum miasta.
W Elblągu są liczne mniejsze przystanie, w tym przy Nabrzeżu Gdańskim i przy moście u wylotu ul. 1000-lecia. Można dopłynąć do centrum miasta. Od strony Zalewu Wiślanego most o prześwicie 9 m, a od strony jeziora Drużno mosty o prześwicie 5 m.

Inne przystanie nad Zalewem Wiślanym:
Nad Zalewem jest jeszcze kilka, niemal zapomnianych, starych portów i przystani. Należą do nich m.in.: Kadyny, Pęklewo, Suchacz II, Kupta (między Nadbrzeżem a Kamiennicą), Siekierki (między Przebrnem a Krynicą Morską). Naturalnego miejsca schronienia mogą użyczyć wody Wisły Królewieckiej u wejścia do Zalewu Wiślanego oraz ujście rzeki Baudy (jednostki o małym zanurzeniu).

Jaka przyszłość:

Zalew Wiślany za niewiele lat będzie akwenem wodnym intensywnie wykorzystywanym przez żeglarzy. Rozpoczęto prace nad koncepcją sieci mniejszych i większych przystani i portów wokół Zalewu. Trwają przygotowania do uruchomienia przeprawy promowej na trasie Tolkmicko - Krynica Morska. Przez Zalew przebiega granica pomiędzy Rosją a Polską - jest to granica z Unią Europejską. To również szansa dla tego obszaru. Perspektywy, nie tylko dla żeglarstwa, dla Zalewu i jego otoczenia, precyzuje strategia rozwoju.

Zalew Wiślany i obszary nadzalewowe bardziej przyjazne żeglarzom

Na obszarach leżących przy Zalewie Wiślanym i nad rzekami powiązanymi z tym akwenem realizowany jest duży projekt inwestycyjny obejmujący 23 zadania, z tego aż 13 zadań w I etapie. Nosi on nazwę "Pętla Żuławska" i ma w sposób zasadniczy poprawić warunki usprawnienia turystyki wodnej od Białej Góry w powiecie sztumskim po Gdańsk, Krynicę Morską i Braniewo. Na I etap realizacji projektu przeznaczono 83 mln zł. Projekt realizowany jest przez samorządy wojewódzkie w Gdańsku i Olsztynie oraz gminy wiejskie i miejskie, na terenie których zlokalizowano zadania. Korzystając z naszych materiałów należy brać pod uwagę zrealizowane już zadania. Zmieniły one często w sposób zasadniczy warunki korzystania z portów i przystani oraz ilość i jakość usług w nich świadczonych. Do ważniejszych zmian zaliczyć należy:

Osłonka gm. Nowy Dwór Gdański (w pobliżu ujścia rz. Szkarpawy i Nogatu do Zalewu Wiślanego). Powstała przystań żeglarska obejmująca pomosty cumownicze i budynek socjalny. Przystań została ogrodzona i oświetlona, a teren zagospodarowany i uzbrojony w odpowiednie media komunalne.

Drewnica gm. Stegna. Przebudowano nabrzeże, zbudowano pomost cumowniczy wraz z trapami zejściowymi oraz ciągi piesze.
Uwaga! W Drewnicy most pontonowy zastąpiono mostem zwodzonym (inny projekt).

Braniewo. Zbudowano tu przystań żeglarską umożliwiającą obsługę jachtów i małych jednostek żeglugi śródlądowej. Składają się na nią 3 pomosty pływające, 2 trapy wejściowe, pochylnie do wodowania. Na lądzie zbudowano budynek bosmanatu i obiekty sanitariatów. Zagospodarowano i uzbrojono w sieci komunalne teren.

Elbląg. Rozbudowano i zmodernizowano port żeglarski przy ul. Radomskiej użytkowany przez Jacht Klub "Elbląg". Przebudowano konstrukcję nabrzeży basenu i zaplecza portu, zamontowano wyposażenie do bezpiecznego cumowania i obsługi jednostek. Jest tu odbiór ścieków, dobre oświetlenie, slip, obiekt gastronomiczno-hotelowy. Obiekt posiada cechy dobrej i przyjaznej mariny. Może przyjmować jednostki o zanurzeniu do 2,5 m.
Uwaga! 2 mosty dla pieszych w obrębie Starego Miasta są w przebudowie (odrębny projekt) i od 2013 r. będą funkcjonować jako mosty zwodzone, umożliwiające wpływanie większych jednostek w obszar atrakcyjnego
Starego Miasta.

Nabrzeże. W ostatnich latach port pełni też funkcję letniej bazy Jacht Klubu "Elbląg". Wysiłkiem Klubu pogłębiono port, przygotowano znaczną ilość miejsc do cumowania jachtów i łodzi, przygotowano duży plac postojowo-rekreacyjny. Zachowano też dodatkowe funkcje portu.

Tolkmicko. Przebudowano nabrzeże zachodnie, zamontowano pomosty cumownicze. Powstał budynek obsługi techniczno-sanitarnej. Zagospodarowano teren budując małą architekturę, rozbudowano drogę, wykonano ciągi pieszo-jezdne i miejsca postojowe. Doprowadzono media komunalne.

Nowa Pasłęka gm. Braniewo. Zbudowano przystań żeglarską, w tym: umocniono 172 mb nabrzeża, wykonano 21 Y-bomów, w tym 11 Y-bomów z pomostem, wykonano drogę do przystani (pieszo-jezdną), parking na 22 miejsca i uzbrojono teren w media komunalne. Zbudowano most zwodzony przez kanał portowy przy ujściu do rz. Pasłęki.

Krynica Morska. Rozbudowano port jachtowy. Przebudowano falochrony i zmodernizowano keje, rozbudowano nabrzeże płn-zach., nabrzeże bosmańskie wraz ze slipem, rozbudowano nabrzeże płn-wsch., wybudowano pomosty stałe nr 1 i 2 oraz pływające pomosty cumownicze przy pomostach 1 i 2. Wykonano sieci energetyczne, wodociągowe i kanalizacji sanitarnej. W sumie jest to największy port żeglarski na Zalewie Wiślanym.

W ramach realizacji I etapu projektu "Pętla Żuławska" zbudowano kilka obiektów ważnych dla uprawiania turystyki wodnej poza obszarami nadzalewowymi, ale ściśle z nimi związanymi. Są to:
- w Malborku - przystań żeglarska "Park Północny" w Malborku (pomosty, trapy zejściowe, pochylnie, umocnienie brzegu),
- w Gdańsku - Przegalinie - most zwodzony nad śluzą w Przegalinie,
- w Białej Górze - przystań żeglarska (stanica wodna na rzece Nogat wraz z zapleczem socjalnym i hangarem zimowym),
- w Tczewie - 2 pomosty cumownicze i trapy zejściowe oraz sieci elektryczne i wod.-kan.,
- w Błotniku (gm. Cedry Wielkie) - zbudowano pomosty cumownicze, punkty poboru wody i energii elektrycznej, parking, budynek sanitarno-techniczny i inne.