Przewodniczący Zgromadzenia KZGN:
 • Roman Pawłowski

Zarząd KZGN:

 • Marek Gliszczyński - Przewodniczący
 • Edward Bednarz - Członek
 • Zbigniew Gzowski - Członek

Eksperci:

 • prof. dr inż. arch. Jerzy Kołodziejski
 • prof. dr hab. Krzysztof Luks
 • inż. Anna Talaga
 • mgr inż. arch. Barbara Bańkowska
 • mgr inż. arch. Jacek Bocheński

Konsultacja:

 • Irena Derewecka

Kierownik Biura KZGN:

 • Michał Oliwiecki

okładka wydania papierowego - projekt S.Ryszewski

Publikację przygotowano i wydano dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu Interreg III B - BSR - Region Morza Bałtyckiego oraz wsparciu finansowemu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Całość do pobrania w formacie Worda
(800kb)SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

1. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE

1.1. Położenie geograficzne
1.2. Podstawowe zasady i instrumenty wspierania rozwoju regionalnego. Możliwości finansowania przedsięwzięć ze środków zewnętrznych
1.3. Wnioski do strategii rozwoju obszaru Gmin Nadzalewowych wynikające ze Strategii Rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Pomorskiego

2. SYNTEZA DIAGNOZY

2.1. Położenie. Ogólna charakterystyka obszaru
2.2. Sieć osadnicza - cechy charakterystyczne miast i gmin wiejskich
2.3. Demografia. Rynek pracy
2.3.1. Demografia
2.3.2. Rynek pracy
2.4. Ocena stanu gospodarki
2.4.1. Przemysł
2.4.2. Turystyka i rekreacja
2.4.3. Rolnictwo
2.4.4. Leśnictwo
2.4.5. Gospodarka rybacka; rybołówstwo
2.4.6. Porty
2.4.7. Multimedialny węzeł transportowy w Elblągu
2.4.8. Obsługa komunikacyjna obszaru gmin Zalewu Wiślanego
2.4.9. Gospodarka wodno-ściekowa
2.5. Analiza SWOT

3. STRATEGIA ROZWOJU OBSZARU GMIN NADZALEWOWYCH

3.1. Wizja. Cele strategiczne. Priorytety. Zadania
3.2. Wykaz przedsięwzięć - zadań do Kontraktów Wojewódzkich (finansowania ze środków przedakcesyjnych Unii Europejskiej)

 


Elbląg, listopad 2000


"Strategia Rozwoju Obszaru Gmin Nadzalewowych do 2015 roku" została przyjęta w dniu 17 listopada 2000 r. uchwałą nr X/45/00 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych w Elblągu

Przewodniczący Zgromadzenia KZGN

- Eugeniusz Wyrzykowski

Zarząd KZGN:

- Witold Wróblewski - przewodniczący

- Stanisław Kochanowski - Członek

- Grzegorz Nowaczyk - Członek

 

 

 

 

Publikację przygotowano i wydano dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu Interreg III B - BSR - Region Morza Bałtyckiego oraz wsparciu finansowemu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

STRATEGIA ROZWOJU
OBSZARU GMIN NADZALEWOWYCH
DO ROKU 2020
(6200kb)

Komunalny Związek Gmin Nadzalewowych 82-300 Elbląg, ul. Portowa 1
www.zalew.org.pl e-mail: zalew@zalew.org.pl
Telefon: (055) 232-95-03 Fax: (055) 234-46-31