Region
Zalew Wiślany
O Związku
Porty nad Zalewem
Żeglarstwo
Parki i rezerwaty
Szlaki turystyczne
Imprezy w regionie
Zdjęcia
E-mail

Gminy
Braniewo
Elbląg, gmina
Elbląg, miasto
Frombork
Krynica Morska
Nowy Dwór Gdański
Stegna
Sztutowo
Tolkmicko
Kaliningrad

Mapy
Zalew Wiślany - ogólnaZalew Wiślany - szlaki turystyczneBażantarnia - szlaki turystycznePolska


O Gminie Historia Turystyka Noclegi Oferta Gospodarcza  

TOLKMICKO - HISTORIA TOLKMICKA

O najdawniejszej przeszłości Tolkmicka mówią jedynie legendy, które wywodzą nazwę miasteczka od imienia Mity - córki kunigasa Tolka, panującego na potężnym grodzie. Fosy i wały tego grodu zachowały się do dnia dzisiejszego (grodzisko Tolkemita). Prace wykopaliskowe wskazują, że powstanie grodu tolkmickiego można datować na wczesną epokę żelaza, to jest na lata 650-400 p.n.e. Z tego okresu pochodzą ślady pobytu prasłowiańskiej ludności kultury łużyckiej (na terenie gminy zachowały się 4 grodziska). Później, aż do XIII wieku, tereny te zamieszkiwało pruskie plemię Pogezanów. Przywilej lokacyjny istniejąca tutaj osada otrzymała między 1296 a 1300 rokiem. Pierwszy źródłowy zapis nazwy miasta Tolkemit pochodzi z roku 1326. Natomiast pierwszy przekaz o istnieniu kościoła w mieście Tolkmicko wywodzi się z roku 1330.

CEGIELNIA - SUCHACZ

Na przestrzeni wieków Tolkmicko należało m.in. do: Jana Bażyńskiego, biskupa Łukasza Watzenrode, rodu Działyńskich, Cesarza Wilhelma II. W historii miasta odnotowano kilka wielkich pożarów (1634, 1694, 1767), epidemie zarazy (1710, 1807, 1813, 1848, 1855, 1857, 1866, 1873, 1894), a także powodzie (1831, 1855, 1883, 1886, 1888). W drugiej połowie XIX w. nastąpił intensywny rozwój gospodarczy miasta: zbudowano port rybacki, poprowadzono szosę z Tolkmicka do Elbląga, linię kolejową Elbląg-Braniewo ze stacją w Tolkmicku. W latach 1925-1928 miasto wyposażono w sieć kanalizacji burzowej. Podczas II wojny światowej Tolkmicko zostało dotkliwie zniszczone. Powojenna historia miasta, to powstanie dwóch wielkich zakładów przetwórstwa spożywczego, utworzenie Bosmanatu Portu, budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej, a także budowa szkoły, ośrodka kultury i innych obiektów użytku publicznego.

KOŚCIÓŁ WE WSI KAMIONEK

Kalendarium ważniejszych wydarzeń:

650-400 p.n.e. - Najstarsze ślady pobytu prasłowiańskiej ludności kultury łużyckiej. Powstanie grodu w Łęczu i grodu Tolkemita w okolicach dzisiejszego Tolkmicka

VI-XIII w. n.e. - Tereny gminy Tolkmicko, nazywane wtedy Lansania, zamieszkuje pruskie plemię Pogezanów

1233-1283 - Podbój Prus przez Krzyżaków

1296-1300 - Przybliżona data lokacji miasta Tolkmicko

XIV w. - Najstarsze wzmianki i lokacje wsi w gminie Tolkmicko:
12-03-1299 - Łęcze
1300 - Próchnik, Nadbrzeże
26-07-1305 - Pogrodzie
1308 - Chojnowo
24-06-1315 - Kamionek Wielki

1326 - Pierwszy źródłowy zapis nazwy miasta Tolkemit

21-03-1351 - Odnowienie przywileju miejskiego Tolkmicka przez wielkiego mistrza krzyżackiego Henryka Dusemera

1359 - Miasto Tolkmicko z wsią Nowinka otrzymują przywilej na uprawianie rybołóstwa

13-11-1432 - Rycerz Jan Bażyński, rezydujący na dworze w Kadynach od 1430 r., otrzymuje formalnie na własność rozległe majętności obejmujące Kadyny, Ostrogórę i Pagórki

3-04-1440 - Tolkmicko przystępuje do Związku Pruskiego

1454 - Burmistrz Tolkmicka składa przysięgę na wierność królowi polskiemu. Mieszczanie burzą górujący nad miastem zamek krzyżacki.

1456 - Ograbienie i spalenie Tolkmicka przez Krzyżaków w czasie trwania wojny 13-letniej.

8-07-1457 - Nadanie Tolkmicka Janowi Bażyńskiemu

1508 - Posiadłości tolkmickie otrzymuje biskup Łukasz Watzenrode, wuj Mikołaja Kopernika.

1519-1569 - Dobra tolkmickie zostają przekazane pod zarząd kapitule warmińskiej

1569 - Sejm lubelski ustanawia starostwo tolkmickie dobrami królewskimi

1589 - Rada miejska Tolkmicka wydaje zbiór praw regulujących wewnętrzne sprawy miasta

1602-1722 - Starostwem tolkmickim władają starostowie z rodu Działyńskich

1720 - Wzniesienie browaru na rynku (rozebranego w 1851 roku)

1785 - Wybudowanie szkoły w Tolkmicku

1803-1828 - W Tolkmicku funkcjonuje Sąd Ziemski i Miejski

1862-1883 - Budowa portu rybackiego w Tolkmicku

1873 - Wybudowanie szosy z Tolkmicka do Elbląga

1882-1884 - Wybudowanie połączenia szosowego pomiędzy Tolkmickiem i Pogrodziem

15-12-1898 - Dobra kadyńskie trafiają w ręce cesarza Wilhelma II

1900 - Otwarcie linii kolejowej Elbląg-Braniewo przez Tolkmicko

1925-1928 - Tolkmicko otrzymuje sieć kanalizacyjną

26-01-1945 - Oswobodzenie Tolkmicka przez wojska radzieckie II Frontu Białoruskiego

1946 - Utworzenie w Tolkmicku bosmanatu portu

KOŚCIÓŁ W ŁĘCZU