Daj się poznać i przedstaw się z najlepszej strony - razem z zalew.org.pl

Dowiedz się więcej o blogu

Odsiarczanie w przemyśle

Norbert Baran 2019-03-01 0 komentarzy
Odsiarczanie w przemyśle

Odsiarczanie spalin jest procesem pozbywania się związków siarki, wydzielanych podczas spalania paliw. Szczególnie chodzi o pozbycie się szkodliwych tlenków siarki degradujących środowisko. Ilość ich powstawania zależna jest od użytego rodzaju paliwa oraz od sposobu spalania. Powstają w czasie spalania węgla kamiennego, węgla brunatnego, ropy naftowej oraz benzyny, a także innych kopalin. Ilość tlenów wyrzucanych do atmosfery zależna jest też od tego, czy w piecu następuje spalanie pełne czy niezupełne. Odsiarczanie można przeprowadzić na kilka sposobów, ale dla kotłów przemysłowych o małej i średniej wielkości, zaleca się odsiarczanie z reaktorem mechanicznym.

Na czym to polega?

Spaliny powstałe w wyniku spalania w kotle doprowadzone są do reaktora. W reaktorze znajduje się, sorbent sodowy lub wapniowy, który doprowadzany tam jest specjalistyczną, automatyzowaną instalacją. Po przejściu spalin przez reaktor trafiają one na specjalne filtry. Tam następuje recyrkulacja pyłu, który później osadza się w specjalnych zbiornikach. Oczyszczone spaliny trafiają do komina, nie zanieczyszczając środowiska szkodliwymi tlenkami siarki, a odfiltrowany pył trafia do specjalnych cystern, którymi jest wywożony w przeznaczone do tego celu miejsca składowania. Możliwymi do zastosowania sorbentami jest soda oraz wapno. To pierwsze rozwiązanie daje niemal 100% wydajności, natomiast w przypadku używania wapnia efektywność oscyluje koło 90%. Cały proces jest w pełni zautomatyzowany, a jego główną zaletą jest brak zanieczyszczania środowiska oraz zwiększona wydajność działania pieca. Dokładny schemat działania dostępny jest na stronie firmowej instalfilter.pl, zajmującej się montażem takich systemów.

Zostaw komentarz